biuro księga
rachunkowość

RACHUNKOWOŚĆ "KSIĘGA" - AKTUALNOŚCI

Nie każde używane auto będzie można sprzedać bez VAT

Od 1 stycznia 2011 r., wskutek błędu prawodawcy, przedsiębiorcy muszą stosować 23% stawkę VAT do samochodów, przy zakupie których odliczyli tylko część podatku naliczonego, nie więcej niż 5 tys. zł.

Nie mogą bowiem w tym wypadku skorzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów dla sprzedaży używanych samochodów. Wspomniana zmiana wynika z niefortunnej regulacji § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). Przepis ten obejmuje zwolnieniem z VAT tylko dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przy których nabyciu kwotę podatku naliczonego stanowiło 60% kwoty VAT wykazanego na fakturze, nie więcej niż 6 tys. zł. Dodatkowym warunkiem zwolnienia jest, by samochody te i pojazdy były towarami używanymi (w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT). Nie przewidziano natomiast zwolnienia dla samochodów, w wypadku których kwotę VAT naliczonego stanowiło jedynie 50% VAT naliczonego, nie więcej niż 5 tys. zł. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Minister Finansów po prostu zapomniał, że w okresie od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał niższy limit odliczenia VAT przy nabyciu samochodów osobowych i z nimi zrównanych. W efekcie przy sprzedaży takich samochodów możemy mieć do czynienia z różnymi skutkami podatkowymi, w zależności od tego czy i w jakim zakresie możliwe było odliczenie VAT przy ich zakupie.

Źródło: Rzeczpospolita, 7 stycznia 2011 r.